Syarat 2 Tempahan

# Item yang telah dijual tidak
boleh ditukar kembali kecuali rosak...
# Anda hanya boleh membuat
tempahan dalam masa 2 hari sahaja.
jika kami tidak menerima sebarang
maklumbalas dari pihak anda
dalam tempoh tersebut, tempahan
anda akan terbatal dengan sendirinya...
#Sekiranya lebih dari 2 hari,
anda dikehendaki membayar
deposit minimum sebanyak
RM50.00 sebagai jaminan....
~ Sila klik pada gambar kategori diatas untuk melihat koleksi selanjutnya~